Camping

Campingregler

Camping

Skal du bo på camping under årets dansefestival på Storås? Bra! Vi har noen regler og rutiner som vi vil skal følges, dette fordi vi ønsker at folk skal få en god opplevelse under Storås Dansefestival. Glade folk som er hos oss 24 timer i døgnet gjør at festivalopplevelsen blir noe helt unikt.

Regler og rutiner!

Brann
Grilling skal kun foregå utendørs, åpen ild er ikke tillatt. Vi forlater ikke en glødende grill. Det blir plassert ut tønner til forsvarlig lagring av brukte engangsgriller og grillkull.

Strøm

De av våre gjester som har bestilt camping med strøm, må selv ha med skjøtekabel på min. 25 meter som er isolert, jordet og godkjent for utendørsbruk.

Det er beregnet maks 500 watt pr. camping enhet. Så vi forventer at dere selv prioriterer bruken av strøm.

Ro og orden

Normal ro og orden gjelder på campingområdet, følg vaktenes instruksjoner når ting blir påtalt.

Det kan forekomme politipatruljer på festivalområdet, disse blir tilkalt etter behov.

Det er ikke tillatt å ta med seg alkohol inn på skjenkeområdet.

For god trivsel på festivalområdet må alle holde sitt campingområde ryddig. Alt av møbler/inventar og annet campingutstyr må tas med ved avreise. Nevnt utstyr som blir satt igjen vil bli etterfakturert til den personen plassen er registrert på, med opptil kr. 5000 i renovasjonsgebyr og rydding.

Annet

Det er tillatt å spille musikk på «normalt» nivå frem til klokken 01.00. Etter kl. 01.00 kan bare lav musikk tillates på campingplassen. Brudd på dette vil føre til beslag av lydanlegg, og eventuelt bortvisning fra festivalen. Alle vakter vil håndheve dette.

All bruk av lydhorn på kjøretøy er strengt forbudt.